Klantenportaal Rijschool Brünen

Advies over

RI&E, VCA of ISO certificering.

ARBOBELEID VAN ADVIES TOT AAN CERTIFICERING

Steeds vaker vragen opdrachtgevers om keurmerken en het voldoen aan veiligheidseisen. Oorzaak hiervan ligt in de ketenaansprakelijkheid.

Advies bij kwaliteitstrajecten

Brünen Bedrijfsopleidingen helpt u met de opzet van een RI&E, VCA of ISO systeem. Onze gecertificeerde adviseurs begeleiden uw organisatie tot aan de certificering.
Neem vrijblijvend contact met ons op om meer te weten te komen over onze werkwijze.

RI&E
Elk bedrijf of organisatie, die te maken krijgt met de arbowet, moet aan voorwaarden voldoen voor een veilige werkplek. Hiervoor moet eerst een risico analyse worden uitgevoerd. De belangrijkste basis van het arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Dit vormt de wettelijke basis.

VCA
Bij het uitbesteden van werk is het VCA-certificaat dé norm voor veilig werken. Steeds vaker wordt voor het werken op locatie geëist dat u en uw medewerkers de VCA certificering behaald hebben.

ISO
Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden kan een ISO certificering noodzakelijk zijn. Het beschrijven van alle bedrijfsprocessen is hiervan een onderdeel.