Klantenportaal Rijschool Brünen

BEDRIJFSADVIES RI&E, VCA EN ISO

Bedrijfsgericht advies over RI&E, VCA en ISO

 

Advies over

RI&E, VCA en ISO

DESKUNDIG EN OP MAAT ADVIES

RI&E
Elk bedrijf of organisatie, die te maken krijgt met de arbowet, moet aan voorwaarden voldoen voor een veilige werkplek. Hiervoor moet eerst een risico analyse worden uitgevoerd. De belangrijkste basis van het arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Dit vormt de wettelijke basis.

VCA
Bij het uitbesteden van werk is het VCA-certificaat dé norm voor veilig werken. Steeds vaker wordt voor het werken op locatie geëist dat u en uw medewerkers de VCA certificering behaald hebben.

ISO
Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden kan een ISO certificering noodzakelijk zijn. Het beschrijven van alle bedrijfsprocessen is hiervan een onderdeel.